ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 € ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Aqua Purest

Φίλτρα Νερού Κεντρικής Παροχής. Ποιά τα οφέλη;

Aquapurest, Ποιότητα Νερού, Σχετικά με την Υγεία

Φίλτρα νερού κεντρικής παροχής. Ποια η χρησιμότητά τους

Τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής είναι συσκευές που τοποθετούνται στα ρολόγια, δηλαδή στους κεντρικούς σωλήνες ύδρευσης του σπιτιού σας. Τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής μπορούν να μειώσουν τα στερεά ιζήματα, φερτά υλικά, χώμα, άμμο, λάσπη, σκουριά, άλατα, νιτρικά, βαρέα μέταλλα κ.α

Μπορούν να βελτιώσουν επίσης τη γεύση του νερού, να μειώσουν την χρήση των απορρυπαντικών και άλλων χημικών στο πλύσιμο των ρούχων και των σκευών, και να προστατέψουν επίσης τις συσκευές από τα άλατα και τις επικαθήσεις.

Επιπλέον τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση των συσκευών.

Πρίν επιλέξετε ένα φίλτρο νερού κεντρικής παροχής θα πρέπει να κατανοήσετε την σύνθεση του νερού σας. Μία μέτρηση της αγωγιμότητας και της σκληρότητας του νερού στην εταιρία μας ή μία πλήρη φυσικοχημική ανάλυση μπορεί να προσδιορίσει τον βαθμό του προβλήματος και να προσδιορίσει την κατάλληλη και βέλτιστη λύση.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων νερού κεντρικής παροχής, όπως φίλτρα ιζημάτων, φίλτρα ενεργού άνθρακα, φίλτρα για νιτρικά, φίλτρα για άλατα, φίλτρα για βαρέα μέταλλα κ.α. Κάθε φίλτρο αντιμετωπίζει διαφορετικούς ρύπους.

Επικοινωνείστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την βέλτιστη λύση.