ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 € ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Aqua Purest

Νάτριο στο νερό. Τι είναι το Νάτριο;

Aquapurest

To Νάτριο είναι βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο. Τα άλατα νατρίου βρίσκονται σε όλες τις τροφές και το πόσιμο νερό.

Λόγω της αφθονίας του στη φύση (έκτο κατά σειρά) περιέχεται σε όλα τα φυσικά νερά σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 1-500 mg/l.

Στα πόσιμα νερά δεν υπερβαίνει τα 20 mg/l, εκτός των περιπτώσεων που έχει γίνει αποσκλήρυνση με τη μέθοδο της ιοντοανταλλαγής σε νερά με μεγάλη σκληρότητα.

Σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 200 mg/l επηρεάζει τη γεύση του νερού. Το νάτριο (κυρίως η αναλογία του προς τα άλλα κατιόντα στο νερό) έχει μεγάλη σημασία για τη γεωργία και την ανθρώπινη παθολογία. Η διαπερατότητα του εδάφους επηρεάζεται αρνητικά από μεγάλη αναλογία νατρίου στο νερό.

Άτομα που πάσχουν από χρόνιες καρδιακές παθήσεις χρειάζονται νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που αναφέρουν επιπτώσεις στην υγεία από ψηλές συγκεντρώσεις νατρίου στο πόσιμο νερό, αλλά με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα για τη σχέση νατρίου στο νερό και δημιουργία υπέρτασης.

Το νάτριο είναι ένα σημαντικό συστατικό του πόσιμου νερού και ρυθμίζει την οσμωτική πίεση των κυττάρων μας. Η συγκέντρωση του νατρίου στο πόσιμο νερό εξαρτάται από τις τοπικές εδαφολογικές συνθήκες και την επεξεργασία που εφαρμόζουμε.

Η υπερβολική λήψη και κατανάλωση νατρίου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση και άλλα προβλήματα υγείας.

Η ποσότητα νατρίου που λαμβάνεται από την κατανάλωση καλού φυσικού νερού είναι ασήμαντη έναντι του νατρίου που λαμβάνεται από την διατροφή.

Για την μείωση του νατρίου στο πόσιμο νερό σου μπορείς να εγκαταστήσεις έναν αποσκληρυντή νερού ή να τοποθετήσεις ένα φίλτρο αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου κουζίνας