ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 € ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Aqua Purest

Τι είναι η αντίστροφη όσμωση ;

Aquapurest

Η αντίστροφη όσμωση αποτελεί την πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη τεχνολογία φίλτρανσης νερού. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία το νερό με τα διαλυμένα άλατα και τυχόν ανεπιθύμητες άλλες ουσίες αναγκάζεται κάτω από πίεση να περάσει από μια συνθετική ημι-διαπερατή μεμβράνη διαπερατότητας 0,0001 micron. Αυτή η πίεση αντιστρέφει την οσμωτική πίεση και αναγκάζει το νερό να περάσει μέσα από την μεμβράνη ενώ οι ανεπιθύμητες ουσίες σταματούν στην μεμβράνη και εκπλένονται στην αποχέτευση.

  • Η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης επιτυγχάνει την αφαίρεση από το νερό του 95-97% των διαλυμένων αλάτων αλλά και άλλων ανεπιθύμητων διαλυμένων ουσιών και αποδίδει νερό υψηλού βαθμού καθαρότητας
  • H Αντίστροφη όσμωση είναι η διεργασία αφαλάτωσης νερού η οποία βασίζεται στο φαινόµενο της όσµωσης, κατά το οποίο ο διαλύτης (αραιότερο) κινείται προς τη διαλυµένη ουσία (πυκνότερο) µέσω ημιπερατής µεµβράνης µέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις τους.
  •  Χωρίς την ημιπερατή µεµβράνη το φαινόμενο που θα συνέβαινε θα ήταν απλά η ανάµιξη των δυο διαλυµάτων και αυτή η διαδικασία ονοµάζεται διάχυση. Η πίεση τώρα που πρέπει να ασκηθεί στο πυκνότερο διάλυµα για να λάβει χώρα το φαινόµενο της ώσµωσης ονοµάζεται ωσµωτική πίεση.

Αν λοιπόν ασκήσουµε πίεση µεγαλύτερη της ωσµωτικής στο πυκνότερο διάλυµα τότε θα δούμε ότι η ροή αντιστρέφεται και έχουµε έξοδο του καθαρού νερού από το πυκνότερο διάλυµα (αλατούχο) στο αραιότερο (διαλύτη). Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται αντίστροφη ώσµωση.

 Στην πράξη µιά αντλία υψηλής πίεσης διοχετεύει συνεχώς θαλασσινό νερό σε µεµβράνες που βρίσκονται σε ένα δοχείο υψηλής πίεσης. Το διάλυµα τροφοδοσίας χωρίζεται στο καθαρό νερό που διέρχεται από τις µεµβράνες και στο διάλυµα υψηλής συγκέντρωσης αλάτων , την άλµη. Αυτό λοιπόν το διάλυµα άλµης γίνεται µε την πάροδο του χρόνου όλο και πιο πυκνό.

 Για να µειωθεί αυτή η συγκέντρωση αλάτων που αποµένει ένα τµήµα του διαλύµατος υψηλής συγκέντρωσης αλάτων – άλµης αποσύρεται από το δοχείο. Αν αυτό δεν γίνει, τότε η συγκέντρωση των διαλυµένων αλάτων στο διάλυµα θα συνεχίσει να αυξάνεται, απαιτώντας συνεχώς µεγαλύτερες εισροές ενέργειας για να ξεπεραστεί η  αυξανοµένη οσµωτική πίεση.

 Το ποσοστό του αφαλατωµένου νερού που µπορεί να ληφθεί κυµαίνεται µεταξύ 30% και 85% του όγκου του νερού που εισέρχεται, εξαρτάται δηλαδή από την αρχική ποιότητα του νερού, την ποιότητα του προϊόντος και την τεχνολογία και τις µεµβράνες που θα χρησιµοποιηθούν.

Ένα σύστηµα αντίστροφης ώσµωσης αποτελείται από τέσσερα στάδια/ διαδικασίες :

  •  1. το στάδιο της προεπεξεργασίας
  •  2. το στάδιο της συµπίεσης
  •  3. το στάδιο του διαχωρισµού
  •  4. το στάδιο της σταθεροποίησης (τελικό στάδιο επεξεργασίας).

Στάδιο προεπεξεργασίας Το νερό τροφοδοσίας εισερχόμενο στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης επεξεργάζεται µε σκοπό την προστασία των µεµβρανών. Σκοπός του σταδίου επεξεργασίας είναι η καταστροφή μικροοργανισμών, η ρύθμιση του PH,  η απομάκρυνση στερεών σωματιδίων και η απομάκρυνση χλωρίου ώστε να αποφύγουµε την εναπόθεση αλάτων στις µεµβράνες καθώς και την διάρκεια ζωής τους.

Στάδιο συµπίεσης:  Στη συνέχεια, η αντλία αυξάνει την πίεση του κατεργασµένου νερού τροφοδοσίας, σε μία πίεση λειτουργίας κατάλληλη για την µεµβράνη και την αλµυρότητα του νερού τροφοδοσίας.

Στάδιο διαχωρισµού: Τότε οι διαπερατές µεµβράνες παρεµποδίζουν την διέλευση των διαλυµένων αλάτων, ενώ επιτρέπουν στο αφαλατωµένο νερό να περάσει µέσα. Καθώς λοιπόν το νερό τροφοδοσίας περνά από τις µεµβράνες καταλήγει σε ένα ρεύµα πόσιµου νερού και ένα ρεύµα συµπυκνωµένου αλατόνερου το οποίο απορρίπτεται. Επειδή δεν υπάρχει µεµβράνη που να απορρίπτει τελείως τα διαλυµένα άλατα, ένα µικρό ποσοστό του άλατος διέρχεται µέσω της µεµβράνης και παραµένει στο νερό.

 Στάδιο σταθεροποίησης :Τέλος, το παραγόµενο νερό παρουσιάζει µικρή σκληρότητα και σχετικά χαµηλό pH, οπότε πρέπει να γίνει κάποια επεξεργασία προτού διατεθεί για κατανάλωση. Το pH αυξάνεται από το 5 περίπου στο 7 µε προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου και περνώντας µέσα από ειδικές στήλες που περιέχουν άλατα του ασβεστίου και του µαγνησίου αυξάνεται η σκληρότητα του.

Τύποι µεµβρανών:  Μια µεµβράνη αντίστροφης ώσµωσης δρα επιτρέποντας επιλεκτικά την διέλευση ενός συγκεκριµένου είδους (διαλύτη, συνήθως νερό) ή συγκρατώντας µερικώς ή πλήρως άλλα είδη (διαλυµένες ουσίες). Αυτή η διαδικασία απαιτεί µια υψηλή πίεση η οποία ασκείται στην πλευρά της υψηλής συγκέντρωσης της µεµβράνης, συνήθως 2-17 bar για γλυκό και υφάλµυρο νερό και 40-82 bar για θαλασσινό νερό.

 Μια µεµβράνη διαχωρισµού για να είναι κατάλληλη για την διεργασία της αντίστροφης ώσµωσης πρέπει να έχει κάποιες ιδιότητες. Μια µεµβράνη πρέπει να είναι ανθεκτική σε χηµική και µικροβιακή επίθεση, µηχανικά και δοµικά σταθερή για µεγάλες χρονικές περιόδους λειτουργίας και να έχει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά διαχωρισµού για κάθε συγκεκριµένο σύστηµα.